Kulturens vänner

Hem
Hur blir man medlem
Om KV
Aktuellt program
Styrelsen
Tidigare program

 

 Kulturens vänner i Örnsköldsvik

"Årsmötet beslöt att föreningen Kulturens vänner skulle upphöra.

Interimsstyrelse till och med juni 2017."

                                                                                                                  © KV styrelsen

                                                                                                                                Uppdaterad 2017-02-22